Qiimaha

Qiimaha markazka lagu barto oo ah qiimo aad u macquul ah arday iyo walidiind badana raali galiya ayaa markale markazka wuxuu hoos u dhigay ajuurada ardayga laga qaado. Markazku wuxuu leeyahay qeeba kala duwan iyo koorsoyinkala duwan, taas oo midkasta Read more